در صورتی که مایل به تغییر صفحات اررور مانند ۴۰۴ و۴۰۰و.. می باشید وارد سی پنل خود شده و برروی گزینه Error pages کلیک نمایید در صورتی که چند دامنه در هاست شما وجود دارد و می خواهید تنها یک دامنه  صفحات آن را تغییر دهید در قسمت Step 1 – Select Domain to Manage Error Pages می توانید با انتخاب نام دامنه تغییرات را اعمال نمایید سپس  در Step 2 – Edit Error Pages for: می توانید صفحات مانند ۴۰۰ را انتخاب و با کلیک برروی آن را ویرایش نمایید.