تغییر رمز عبور بانک اطلاعاتی در cpanel
تغییر رمز عبور بانک اطلاعاتی در cpanel :
چطور رمز عبور دیتابس در cpanel را تغییر دهم ؟
برای تغییر رمز عبور دیتابیس در cpanel ابتدا به بخش MySql Databases رفته و سپس نام کاربری جدیدی با همان نام کاربری که قصد تغییر رمز مربوطه را دارید ایجاد نموده و رمز عبور جدید را به آن اختصاص دهی