* پسوردها دسترسی به سیستم را کنترل میکنند
*در اولین ورود به لینوکس پسورد را عوض کنید
* پس از آن مرتبا (در فاصله زمانی) آن را عوض کنید
پسوردی که تشخیص آن مشکل است را انتخاب کنید
* به منظور عوض کردن پسوردتان در محیط Gnme, مسیر system -> Perfernaces -> About me و سپس password را انتخاب کنید
* برای عوض کردن پسوردتان از طریق ترمینال فرمان passwd را وارد کنید

ترکیب اسم ورود و پسورد دسترسی به سیستم را کنترل میکند. یک صورت مهم از خفظ امنیت در سیستم , ایجاد یک پسوردی است که حدس زدن آن مشکل باشد و باید آن را هر از چند گاهی عوض کرد.
اینکه هر از چند یک بار بایدپسوردها را عوض کرد بستگی به شرایط مکانیتان دارد. بهر حال , قانونهای ایجاد یک پسورد قوی به خوبی قابل فهمیدن است.

۱٫ حداقل از هشت کاراکتر اسنفاده کنید.در صورت راحتی تایپ و بخاطر آوردن از کارکترهای بیشتری بهتر است استفاده کنید
۲٫ از کلمات پایه ای دیکشنری استفاده نکنید
۳٫ از انواع مختلف کاراکترها استفاده کنید (حرف کوچک , بزرگ , شماره ها , تاکیدها و کاراکترهاس خاص ) به یاد داشته باشید پسوردهای لینوکس حساس به حروف کوجک و بزرگ هستند
۴٫ استفاده از اسم واقعیتان , اسم ورود و یا تغییرات آنها پرهیز کنید. بطور مثال اگر نام ورود sally است , یک پسورد ضعیف میتواند s@lly باشد.
۵٫از تعیین اطلاعات شخصی مثل تاریخ تولد , سالگردها و امثال اینها بپرهیزید
۶٫ از فرمولهایی مثل ۲+۲=۴ اجتناب کنید
۷٫ اگر قرار است برای پیچیدگی بیش از اندازه آن پسودها را در جاهای غیر امن مثل دفترچه یاداشتی که نزدیک مانیتورتان است استفاده کنید از گذاشتن این چنین پسوردهایی خودداری کنید.

قبل از اینکه پسورد عوض شود , باید پسورده جاری را وارد کنید . توجه داشته باشید , وقتی که کاراکترهای یک پسورد را در لینوکس تایپ میکنید , آنها هرگز در صفحه نمایش بصورت تکرار پشت سر هم نشان داده نمیشوند.
به دلیل اطمینان از اینکه در تایپ پسورد اشتباه نکرده باشید باید پسورد را دوبار تکرار کنید. بصورت پیش فرض سیستم برای انتخاب نکردن پسورد ضعیف آن را چک میکند و اگر از آن نوع پسوردها انتخاب کرده باشید , سیستم یک پیغام خطا را به منظور وارد کردن دوباره نمایش می دهد.