پوسته لینوکس چیست؟
لینوکس تنها سیستمی نیست که از پوسته استفاده می‌کند. در بیشتر سیستم‌های نرم‌افزاری، پوسته به بخشی از نرم‌افزار گفته می‌شود که از طریق آن کاربر می‌تواند با هسته سیستم تعامل برقرار بکند که در سیستم‌های عامل و لینوکس به آن هسته ‌(Kernel)‌ می‌گویند. صد البته که بسیاری از مردم دنیا زبان صفر و یک را نمی‌دانند، به‌همین جهت، پوسته واسطه‌ای می‌شود برای رساندن فرامین به کامپیوتر. ‌ ‌