تعریف دقیق و علمی Telnet عبارت است از اجرای جلسات کاری تاثیر گذار بر هم که همانند بیشتر پروتکلها یک سیستم سرویس گیرنده و یک سیستم سرویس دهنده دارد

در شکل زیر سناریوی کارکرد یک جلسه کاری Telnet را مشاهده می نمائید و همانطور که در شکل مشاهده می کنید این یک پروتکل خارج از لایه اول OSI است و نیاز بنیادی به سخت افزار خاصی ندارد و همچنین اصول فرمانی آن به نرم افزار یا یک سیستم عامل خاص هم محدود نمی شود .

tel

همانطور که مشاهده می کنید این یک ارتباط تاثیر گذار دو طرفه است از طرفی دیگر این یک پروتکل بسیار منعطف و باز می باشد که برای طیف وسیعی از کاربردها بر روی شبکه و بر روی بسیاری از سخت افزارها قابل استفاده است .

بر طبق شکل زیر یکی از پر کاربردترین استفاده های پروتکل Telnet این است که کاربری از طریق کیبورد و با استفاده از سطر فرمان بر روی یک کامپیوتر خارجی و یا سرور Login کند

clint