ترکیبات کلید Ctrl

● Ctrl+q در بعضی از برنامه ها خروج است.

● Ctrl+w در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms Word, کلا Ms Office , Adobe Photoshop ,Ms internet Explorer, … فایل باز شده جاری را می بندد.

● Ctrl+e جستجو در مسیر جاری.

● Ctrl+r تازه کردن صفحه معادل کلید F5 و Refresh

● Ctrl+y وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این کلید ها یک عمل به جلو می روند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافت اینگونه هستند .

● Ctrl+i باز کردن قسمت علاقه مندی هاFavorites

● Ctrl+o باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل File>Open

● Ctrl+p پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها.

● Ctrl+a انتخاب همه آیتم ها.

● Ctrl+s در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری .Save

● Ctrl+d در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می کند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاک می کند. (ترفندستان.کام)

● Ctrl+f جستجو.

● Ctrl+h معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است)

● Ctrl+l در اینترنت اکسپلورر معادل File>Open است.

● Ctrl+z بازگشت به آخرین عملیات انجام شده .Undo

● Ctrl+x انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCut.

● Ctrl+c کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد.Copy

● Ctrl+v فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد.Past

● Ctrl+b پنجره سازماندهی علاقه مندیها (Organize Favorites) را باز می کند.

● Ctrl+n در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یک پنجره جدید باز می کند.

● Ctrl+F1 در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می کند .

● Ctrl+F4 باز کردن لیست پایین رونده Address Bar در مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر ویندوز.

● Ctrl+F10 باز کردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل File,Edit,….

● Ctrl+BackSpace موقع ویرایش متن همان کار BackSpace را انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاک کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاک می کند.

● Ctrl+5 معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی.

● Ctrl+Home درحالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.

● Ctrl+End درحالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.

● Ctrl+Insert کپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد(Copy).