شما باید بخاطر داشته باشید که تجهیزات DTE معمولا مبدا یا مقصد از یک لایه ارتباطاتی شبکه مثل یک روتر , کامیپوتر یا ترمینال است
تجهیزات DCE احتیاج به تجهیزات عمومی از قبیل موارد زیر را دارند
Modems
Terminal Adapters
CSU/DSU