:
در این مدل تجارت الکترونیکی ، مزایده ها و مناقصه های کالا از طریق اینترنت انجام می گیرد . مدل C2C شبیه یک سمساری است . ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند . EBAY بزرگترین نمونه اولیه مدل C2C می باشد.
EBAY خود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و فروشندگان عمل می کند. به عنوان مثال EBAY اجازه می دهد که فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روی کالای به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایتهای اینترنتی دیگر مانند AUTOBYTEL و CARSMARTنمونه هایی ازC2C می باشند.
به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت ، استفاده از مدل سی تو سی برای فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته است