در حالیکه بازار مصرف کننده روی خط روز به روز در حال گسترش است، بسیاری ازخریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار متنوع است . چون وقتی که مصرف کنندگان ، سایتهایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می یابند ، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است . بنابراین ، برای راحت تر کردن امر خرید ، نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتی است که در آن شرکتهایی مانند واسطه هایی بین مصرف کننده ها و فروشنده ها تلاش می کنند تا خریداران را به بهترین وجه در خریدشان کمک کنند. اساس کار آنها هم C2C می باشد. کننده ها و فروشنده ها تلاش می کنند تا خریداران را به بهترین وجه در خریدشان کمک کنند. اساس کار آنها هم C2C می باشد.