اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکی است و بیشترین عایدی را دارد . در این مدل ، همه افراد و خدمات مرتبط با تجارت بین المللی از قبیل : تامین کنندگان ، خریداران ، فرستندگان دریایی کالا ، پشتیبانی ، خدمات ( سرویس ها ) بازرسی ، اخبار بازاریابی و کاربریهای نرم افزار که موجب سهولت در امور تولید وخرید و فروش می شوند ، در یک محل گرد هم می آیند . بی تو بی در جایی استفاده می شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم ، چرا که خرده فروشی در اینترنت با خطرات بسیار همراه است ، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را از روی اینترنت خریداری کنند شرکت کایسکو یکی از اولین شرکتهای بزرگی بود که جولای ۱۹۹۶ سایت تجارت الکترونیک خود را راه اندازی کرد . یک ماه بعد شرکتهای کامپیوتری
نرم افزارهای تجاری خود را که امکان فروش از طریق اینترنت را فراهم میکرد، به بازارMICROSOFT مانند شرکت : عرضه کردند . به صورت طبیعی در بی تو بی فروش مستقیم منبع اصلی درآمد به حساب می آید ، مانند وقتی که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما می فروشد . با وجود این می تواند روی فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند . در این نظام جدید ، مشکلاتی نیز وجود دارد ، از جمله اینکه رودر و نبودن مشتری و فروشنده باعث می شود که معامله به صورت مجازی صورت گیرد . این مشتریان برای دریافت اطلاعات بیشتر باید تلفن به مرکز اصلی وصل شوند ، اما هیچ تضمینی برای اینکه کسی در آن سوی خط باشد وجود ندارد .