تبدیل متن فارسی کد شده (موجودیت html) به حالت معمولی

گاهی اوقات همه یا بخشی از حروف یک متن فارسی، به صورت &# (اند مربع) و یک عدد ۴ رقمی و سمی‌کالن، نمایش داده میشود. چگونه می‌توان اینگونه متن‌هار را به حالت عادی برگرداند؟ مثلا:

te

تصحیح می‌کنم که ۴ رقم نیست همیشه. گاهی اوقات ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.
برای تبدیل موجودیت اچ تی ام ال (html entities) به متن عادی راه‌هایی وجود دارد که ساده‌ترین آنها استفاده از ۲ تابع preg_replace_callback و mb_convert_encoding در php به صورت زیر است:

prp