تاریخچه Trust:
Trust ایجاد کردن بین دامین ها اولین بار توسط شرکت مایکروسافت در محصول ویندوز سرور ۲۰۰۰ معرفی شد. این نوع Trust در واقع Trust ای بود که بین دامین والد یا Parent و دامین فرزند یا Child برقرار می شد و به شکل بود که در صورتیکه کاربری در دامین فرزند ساخته می شد به دلیل وجود Trust بین فرزند و والد می توانست در دامین والد یا Parent خود نیز Login کرده و از منابع دامین آنها استفاده کند. عکس این عمل هم ممکن بود بدین شکل که اگر کاربری در دامین Parent ساخته می شد، قادر بود در تمامی دامین های Child وارد سیستم شود. این نوع Trust صرفا در حد یک ساختار Forest قادر به پیاده سازی بود، یعنی فقط دامینی از این Trust می توانست استفاده کند که دارای ساختار Child و Parent باشد و دامین هایی که ساختار نامگذاری متفاوتی داشتند نمی توانستند از چنین قابلیتی استفاده کنند.

domain a

این نوع Trust بین Parent و Child بصورت خودکار یا Automatic ایجاد می شد و بصورت Two Way Transitive بود که در ادامه در خصوص این نوع از Trust ها صحبت خواهیم کرد. در نهایت با معرفی این ساختار در ویندوز سرور ۲۰۰۰ مایکروسافت Trust را در بین محصولاتش قرار داد. اما بعد از مدتی و با معرفی ویندوز سرور ۲۰۰۳ و سپس ویندوز سرور ۲۰۰۸ مایکروسافت در ساختار Trust ها یک تحول ایجاد کرد. در ویندوز سرور ۲۰۰۳ این قابلیت به سرور اضافه شده بود که بتواند با سایر Forest ها نیز Trust برقرار کند، که همین فرآیند در ویندوز های سرور بعدی مایکروسافت که ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ می باشند