تعریف تابع loadXMLDoc
از انجایی که دستورات تابع loadXMLDoc از نوع جاوا اسکریپت هستند لذا باید تگ head و سپس تگ script را باز کنیم :

er

سپس درون تگ script باید تابع loadXMLDoc را تعریف کنیم

ft

تابع loadXMLDoc پارامتری به نام filename دارد . که در زمان فراخوانی این تابع ، نام فایل xml یا xslt را که می خواهیم اشاره گری به انها ایجاد کنیم در این پارامتر قرار خواهد گرفت

کارهایی که در این تابع انجام خواهد شد به شرح زیر است :

نام متغیر اشاره کننده به فایل مورد نظر xhttp است
بر اساس نوع مرورگر کاربر ابتدا متغیر xhttp تعریف می شود
سپس دستوراتی برای اتصال به فایل مورد نظر نوشته می شود
در نهایت مقدار اشاره گر برای محل فراخوانی تابع loadXMLDoc ارسال می شود

برنامه تا این لحظه بصورت زیر خواهد بود :

window

head

 

if (window.ActiveXObject)

یعنی اگر مرورگر کاربر ، اینترنت اکسپلورر است

else

یعنی اگر مرورگر کاربر از انواع غیر از اینترنت اکسپلورر است

حالا اگر مرورگر کاربر اینترنت اکسپلورر است به روش زیر متغیر xhttp تعریف می شود :

 

xhttp = new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”);
در غیر این صورت متغیر xhttp بصورت زیر تعریف می شود :

 

xhttp = new XMLHttpRequest();

برقراری اتصال به فایل مورد نظر
بعد از تعریف متغیر xhttp ، با استفاده از دستورات زیر به فایل xml یا xslt که نام ان برای پارامتر filename ارسال شده است متصل میشویم

dre

در نهایت با استفاده از دستور زیر ، اتصال ایجاد شده به فایل مورد نظر را به محل فراخوانی تابع بر می گردانیم

re

برنامه تا این لحظه بصورت زیر است :

dw

qa