تابع $.getJSON دریافت اطلاعات به صورت JSON از سرور

این تابع اطلاعات رو به صورت JSON به سرور میفرسته و به صورت jSON هم از سرور دریافت میکنه.

azv

این تابع اطلاعات رو به صورت GET به صمت سرور ارسال میکنه. میشه گفت مثل تابع $.get عمل میکنه با این تفاوت که تابع $.get از انعطاف بیشتری برخورداره.