در ادامه مبحث های پیرامون زبان برنامه نویسی جی کوئری به قسمت افکت ها می رسیم که تابع Callback یک افکت در این زبان است که در این آموزش به توضیح آن می پردازیم:

تابع Callback در جی کوئری بعد از اینکه عمل مخفی (و یا آشکار شدن) کامل شد اجرا می شود.

مثال با تابع Callback

در مثال زیر تابع alert بعد از اجرا شدن افکت hide اجرا میشود:

}()button”).click(function”)$
}()p”).hide(“slow”,function”)$
;(“alert(“The paragraph is now hidden
;({
;({

مثال بدون تابع Callback

در مثال زیر تابع alert قبل از اجرا شدن افکت hide اجرا میشود:

}()button”).click(function”)$
;(p”).hide(1000″)$
;(“alert(“The paragraph is now hidden
;({