Router ها از کجا بهترین مسیر را پیدا می کنند ؟
پارامتر Administrative Distance اولین شرطی است که یک Router زمانیکه دو پروتکل مسیریابی مختلف ، اطلاعات مسیریابی مربوط به یک مقصد مشخص را ارائه می کنند ، برای پیدا کردن بهترین مسیر از بین این دو یا چند پروتکل مسیریابی بررسی می کند. Administrative Distance در واقع معیاری برای درست بودن و موثق بودن مبدا اطلاعات مسیریابی می باشد ، نکته مهم در Administrative Distance این است که Local Significance است یعنی اهمیت و معنی آن فقط روی همان روتر معتبر است و با Update شدن Routing به روترهای دیگر Advertise نمی شود. هر چقدر مقدار یا Value ای که به پروتکل در Administrative Distance داده می شود کمتر باشد به معنی این است که پروتکل مورد نظر قابل اعتماد تر است ، برای مثال اگر یک روتر یک Route به یک شبکه مشخص دریافت کند که در آن هم پروتکل OSPF با Administrative Distance پیشفرض ۱۱۰ وجود داشته باشد و هم IGRP با Administrative Distance پیشفرض ۱۰۰ ، روتر مورد نظر ما مسیری که IGRP به آن معرفی می کند را به دلیل Reliability بیشتر انتخاب می کند و این بدین معناست که روتر نسخه Route مربوط به IGRP را در Routing Table خود اضافه می کند. اگر به هر دلیلی شما موفق به دریافت اطلاعات مربوط به IGRP نشدید ( مثلا روتر در آن لحظه خاموش شده باشد ) نرم افزار بصورت خود کار اطلاعات مربوط به مسیرهایی که OSPF ایجاد کرده است را استفاده می کند تا زمانیکه اطلاعات IGRP مجددا در دسترس باشند. مقادیری که به عنوان Value به پروتکل های مختلف بصورت پیشفرض داده می شود از عدد ۰ تا ۲۵۵ متغیر می باشد ، عدد ۰ بالاترین اولویت و به معنای بالاترین Reliability و عدد ۲۵۵ به معنای پایینترین حد Reliability می باشد.