بهبود Disaster Recovery
مجازی سازی برای سازمان ها سه ویژگی اساسی برای ایجاد کردن یک طرح بازیابی از حادثه یا Disaster Recovery Plan را ارائه می دهد. اولین ویژگی یا قابلیت عدم وابستگی به سخت افزار است ، با توجه به اینکه در مجازی سازی وابستگی به یک نوع سرور یا سخت افزار خاص وجود ندارد شما در طرح Disaster Recovery خود می توانید براحتی یک Recovery Site ایجاد کنید بدون توجه به اینکه سخت افزارهای جدید با سخت افزارهای قبلی سرور هماهنگی دارند یا خیر ، در این حالت تیم فناوری اطلاعات می تواند هزینه کمتری بابت خریداری تجهیزات بدهد زیرا سایت Recovery سایتی است که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل می توان در آن از سخت افزارهای ارزان تری استفاده کرد. دومی ویژگی استفاده کمتر از سرورهای فیزیکی در محیط عملیاتی و مانور بیشتر در خصوص ایجاد Replication Site است. و سومین ویژگی این است که اکثر راهکارهای مجازی سازی سرور قابلیت این را دارند که نرم افزار بصورت خودکار بتواند Failover را انجام دهید و بلافاصله سایت Backup وارد مدار شود. جالب اینجاست که همین نرم افزار و راهکار مجازی سازی می تواند Disaster Recovery Failure را آزمایش نیز بکند ، بر خلاف بسیاری از موارد که در لحظه مورد نیاز Disaster Recovery به درستی انجام نمی شود. تصور کنید که شما می توانید براحتی DR Plan خود را تست کنید و خیالتان از بابت Down نشدن سرویس هایتان راحت باشد