بررسی لود شدن عکس :
۱۲۳$(‘img’).load(function() {console.log(‘image load successful’);});

خیلی وقت ها شما نیاز دارید عکس هایتان را بررسی کنید تا مطمئن شوید کامل لود شده اند یا نه .
با این سه خط کد شما به راحتی می توانید این کار را انجام دهید .