۱٫بررسی شبکه توسط نرم افزارهای قوی Security Scanner جهت تشخیص ضعفهای امنیتی

۲٫بازبینی اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزارهای Monitoring و Scannerها و در صورت نیاز پیاده سازی طرح های جدید

۳٫کنترل نمودن Check listهای لازم برای سرورها و تجهیزات شبکه موجود، پیاده سازی سیاستهای بروز رسانی ، آنتی ویروس، IDS و نرم افزارهای کاربردی سیستم عامل.