ثبت فیدها

وردپرس، چندین فید داخلی دارد که به سایت شما اجازه می‌دهد تا توسط خوانندگان فید متفاوت، مشاهده شود. بسیاری از موتورهای جستجو، امروزه دارای قابلیت ثبت فید بوده و سایت‌های زیادی هستند که تخصص آنها، فهرست بندی فیدها و خدمات فید است.

برای ثبت فیدهای سایت خود، باید لینک‌های موجود به فیدهای سایت خود را بشناسید.  مقاله WordPress Feeds چندین لینک فید را که در وردپرس وجود دارند، نشان می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دستکاری این لینک‌ها، مقالات مربوط به دستکاری فید(Customizing Feeds) را مشاهده کنید:

Pingomatic

MyPagerank

Feed Shark

Robin Good’s RSSTop55 – Best Blog Directory And RSS Submission Sites

Ari Paparo’s Big List of Blog Search Engines and Feed Services

Wordpress compressed all inclusive ping list