براساس نوع vpn چه نوع تجهیزاتی احتیاج است؟

vpnمی تواند سایت به سایت یا دسترسی از راه دور باشد و بسته به اینکه از چه نوع VPN ای استفاده می کنید به یک سری عناصر و تجهیزات احتیاج دارید. که از جمله می توان اجزای زیر را نام برد:

یک نرم افزار برای هر نفر

سخت افزار اختصاصی مانند فایروال PIX

سرور اختصاصی VPN برای سرویس های Dial Up

NAS یا سرور دسترسی شبکه که برای کاربران راه دور از طرف خدمات دهنده ارائه می شود

مرکز مدیریت خط مشی و…

مرکز شبکه