بدست آوردن آدرس تصاویر شاخص
گاهی اوقات پیش میاد که بخواهیم به تگ <img /> تصاویر شاخص، کلاس خاصی رو بدیم یا خاصیت هایی به اون تگ اضافه کنیم و … . همونطور که میدونید تابع the_post_thumbnail($size, $attr) یک تگ<img> برمیگردونه؛ بنابراین اگر بخواهم خاصیت هایی به تگ <img> اضافه کنیم، با داشتن آدرس تصویر شاخص به آسانی میتونیم این کارو انجام بدیم.

PHP:

<?php
$id = get_post_thumbnail_id();
$thumbnail_size = ‘thumbnail’; // or array(width, height);
$thumbnail = wp_get_attachment_image_src($id, $thumbnail_size);// the_post_thumbnail(‘thumbnail’);
$url = $thumbnail[0];
$width = $thumbnail[1];
$height = $thumbnail[2];
?>
<img src=”<?php echo $url ?>” width=”<?php echo $width ?>” height=”<?php echo $height; ?>” class=”yourClasses” data-yourdata=”your value”>

تابع wp_get_attachment_image_src دو پارامتر میگیره که اولی آی‌دی تصویر هست و دومی سایز تصویر شاخص و یک آرایه برمیگردونه که به ترتیب آدرس، عرض و ارتفاع تصویر هستش.