در این آموزش از سری اموزش های رجیران قص داریم تا بخش های مختلف یک cms   را با هم بررسی کنیم .
یک cms  دارای دو بخش می باشد :

۱-      Fronted (بخش جلویی) :

این بخش  همان خروجی طراحی شده است که کاربران آن را مشاهده میکنند. همان نمای اصلی و صفحه اصلی سایت را می نامند، که کاربران و بازدیدکنندگان با آن سر کار دارند. که در ادامه با انواع کاربران این بخش آشنا خواهیم شد.

۲-      Backend (بخش پشتی) :

بخش مدیریتی cms را که به کمک آن میتوانیم خروجی دلخواه را برای بخش (Fronted) طراحی میشود را بخش مدیریتی یا پشتی یا پشتیبانی cms می نامند.

کاربران این بخش نیز متفاوت هستند که در بخش bakend چیست توضیح خواهیم داد.