بخش برنامه نویسی بانک های اطلاعاتی در زبان سی شارپ
با پایان بخش پیشرفته، مباحثی که در مورد نوشتن برنامه های Data-Centric هستند را شروع خواهیم کرد. در این بخش دوستان با موارد زیر آشنا خواهند شد:

۱٫مقدمه ای بر برنامه نویسی بانک های اطلاعاتی در .NET Framework و زبان C#
۲٫آشنایی با مفهوم بانک های اطلاعاتی رابطه ای (Relational Databases)
۳٫مقدمه ای بر مفاهیم طراحی بانک های اطلاعاتی
۴٫آشنایی اولیه با محیط SQL Server Management Studio و Visual Studio SQL Server Data Tools
۵٫ایجاد بانک های اطلاعاتی، جداول و رابطه ها در SQL Server 2014
۶٫ایجاد تغییر در داده های جداول (دستورات Insert – Update – Delete)
۷٫کوئری گرفتن از جداول و آشنایی اولیه با دستور SELECT در SQL
۸٫آشنایی با Stored Procedure ها و نحوه استفاده صحیح از آنها
۹٫مقدمه ای بر ADO.NET
۱۰استفاده از Connection ها و Command ها
۱۱٫خواندن اطلاعات از جداول با Data Readers
۱۲٫دسترسی Asynchronous به داده های بانک های اطلاعاتی در ADO.NET
۱۳٫آشنایی با Data Adapters و Data Sets
۱۴٫نحوه استفاده از Transaction ها در ADO.NET
۱۵استفاده از Entity Framework جهت دسترسی به بانک های اطلاعاتی در برنامه های سی شارپ