باز کردن مستندات PDF
Adobe Acrobat Reader امکان باز کردن و مشاهده فایلهای PDF یا Portable Document Format را می دهد.
برای باز کردن یک مستند PDF:

بر روی دکمه فرمان Open، کلیک کنید و یا از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید. در کادر محاوره ای Open نام یک یا چند فایل را انتخاب کنید سپس بر روی Open کلیک کنید. معمولآ مستندات PDF دارای پسوند pdf. هستند.

از منوی File نام فایل مورد نظر را انتخاب کنید. منو آخرین چهار سندی که اخیرآ باز شده را لیست می کند.

بر روی icon فایل خود Double-click کنید.

نکته:
در MAC OS شما ممکن است توانایی باز کردن سندهایی که در Windows ایجاد شده را، با دوبار کلیک کردن icon سند مورد نظر را نداشته باشید. اگر دو بار کلیک کردن سند باعث باز شدن سند نشد برای باز کردن سند مورد نظر از منوی File گزینه Open اقدام کنید.