اینترفیس سریال

برای انتقال بیت­ها به صورت (پشت سر هم ) از این اینترفیس استفاده می­کنیم.

این کابل­ها در اصطلاح فنی UPS نیز نامیده می­شوند.

جدول زیر مشخصات پایه­های یک کابل   UPS / PN  ۹۴۰-۰۰۲۲۴B را نشان می­دهد.

yyi

قلب فناوری یک ارتباط سریال در اصطلاح فنی UART نامیده می­شود که در واقع مسیرهای موازی داده­ها را به یک رشته مجزا تبدیل می­کند و بیت­ها را از طریق کابل مربوطه به صورت سریال ارسال می­کند وظیفه دیگر UART ارسال بیت­های شروع توقف و بیت توازن است.

یکی از مهمترین اینترفیس های سریال پورت RS-32 است که معمولا برای اتصال به دستگاه­هایی مانند: بازی­های رایانه­ای گیرنده ماهواره (receiver) ماوس های قدیمی و .. به کار می­رود.

مبدل های اینترفیس USB به RS-232 می­توانند به منظور اتصال دستگاه­های مجهز به پورت RS-32 و فاقد پورت USB به رایانه­های مجهز به پورت USB و فاقد پورت  RS-232 به کار روند. اما بسیاری از نرم­افزارهایی که با پورت USB سازگارند . ممکن است با این مبدل­های  RS-232 همخوانی نداشته باشند از این رو می­توان از کارت­های PCI-E بجای این مبدل­ها استفاده نمود .