برای ساخت site link از کنسول Active Directory Site and Services به پوشه Inter-site Transports رفته و روی پوشه ای به نام IP کلیک کنید. در این قسمت  DEFAULTIPSITELINK را مشاهده می کنید. برای ایجاد یک site link روی پوشه IP راست کلیک کرده و New Site Link را انتخاب کنید.

در صفحه New Object – Site Link در قسمت Name ، نامی را برای این لینک انتخاب کنید. در قسمت پایین (ستون سمت چپ) لیست تمامی site ها را مشاهده می کنید.

روی site هایی که می خواهید در این site link قرار گیرند کلیک کرده و Add را بزنید (با زدن Add ، آن site ها به ستون سمت راست آمده و در این site link قرار می گیرند.)