ر اولین مرحله بایستی بررسی کنید که DC شما سالم است و فقط مشکل آن عدم وجود SYSVOL و NETLOGON است ، برای تست کردن این موضوع کافیست دستورات زیر را در Domain Controller وارد کنید و بررسی کنید که خطایی وجود نداشته باشد.
۱
۲

dcdiag /q
Repadmin /replsummary

net

-همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در DC که بصورت Additional ایجاد شده است پوشه های SYSVOL و NETLOGON وجود ندارد ، قبل از اینکه به سراغ مراحل بعدی برویم حتما و حتما از اطلاعات موجود در SYSVOL و NETLOGON خود Backup بگیرید. بعد از اینکه اینکار را انجام دادید روی Domain Controller خود بروید و سرویس File Replication Service را در حالت Stop قرار دهید.

njh

-بعد از اینکه سرویس FRS را مطابق شکل بالا Stop کردید به مسیر زیر در رجیستری ویندوز بروید و مقدار موجودیت BurFlags را به D4 تغییر بدهید.
۱

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process

nbb

۴-حالا سرویس File Replication Service را مجددا Start کنید

mkk

-وارد Event Viewer سیستم بشوید و منتظر شوید که Event ID 13516 به شما نمایش داده شود.

cdd

 

۶-با اعلام شدن این Log در Event Viewer سرویس File Replication Service دیگر از تبدیل شدن سرور شما به DC جلوگیری نمی کند. System Volume به درستی فراخوانی شد و سرویس Netlogon هم به System Volume اعلام کرد که آماده است به عنوان پوشه SYSVOL بر روی Domain Controller جدید ایجاد شود. جزئیات این فرآیند در Log مربوطه نمایش داده شده است.

hff

-حالا وارد Domain Controller مشکل دار شوید و سرویس File Replication Service را Stop کنید.

clin

-حالا به مسیر رجیستری زیر بروید و کلید BurFlags را به D2 تبدیل کنید.

۱

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Proces

eww

 

۹-سرویس File Replication Service را Start کنید.

za

۱۰-منتظر بمانید تا در Event Viewer شماره Event مربوط به File Replication Service به شماره ۱۳۵۱۶ ایجاد شود.

rtt

general

-حالا بررسی کنید که آیا مانند شکل زیر Share های SYSVOL و NETLOGON ایجاد شده اند یا خیر.

login