در این قسمت شما با انتخاب آیتم های مورد نظر خود می توانید نسبت به پشتیبان گرفتن از اطلاعات خود اقدام نمائید.

(توجه داشته باشید که هر کدام از مواردی  که شما انتخاب کرده اید، سیستم برای شما پشتیبان می گیرد).

با انتخاب موارد مورد نظر خود و زدن دکمه Creat Backup متنی با عنوان Click Here to Download the Latest Backup برای شمانمایش داده خواهد شد و شما با کلیک بر روی این متن می توانید فایل مورد نظر را بر روی سیستم خود دانلود کنید.

در قسمت Select a file to Restore ، در باکس قرار گرفته در این قسمت ، فایلی را که می خواهید اطلاعات آن را برگردانید اتخاب و بر روی دکمه Select Restore Backup کلیک کنید.

Click here for a list of youre current backup

در این قسمت شما می توانید فایل های مربوط به پشتیبان گیری از اطلاعات خود را بر روی پوشه ای در هاست خو داشته باشید، باتوجه که پسوند فایل های پشتیبان گرفته شده tar.gz است در مقایل آن شما با انتخاب گزینه Extract می توانید فایل فشرده را باز نمائید