لایه‌های اختیاری

با استفاده از بوت‌استرپ، سه لایهٔ فرم اختیاری برای استفاده‌های رایج به شما داده می‌شود.
فرم جستجو

کلاس .form-search را به فرم اضافه کنید و برای این‌که حاشیه‌های ورودی بیشتر گرد شود از کلاس .search-query برای <input> استفاده کنید.

search

ca