ایجاد بلاک و تصور شفاف، سازگار با تمام مرورگرها:

اگرچه خاصیت opacity در css3 به صورت استاندارد تعریف شده است، اما برخی از مرورگرهای قدیمی تر از آن به صورت کامل پشتیبانی نمی کنند، کلاس زیر نمونه ی تقریبا کاملی است که از هر جهت با اکثر مرورگرهای موجود، تطبیق دارد.

opi