ایا یوزر هاست را میتوان تغییر داد

شما میتوانید یوزر هاست را تغییر دهید ولی این امکان در کنترل پنل هاستتان وجود ندارد و باید یک درخواست پشتیبانی باز کنید تا این کار انجام شود
نکته :در صورتیکه اسکریپتی روی هاستتان نصب است که دارای بانک اطلاعاتی است ممکن است بعد از تغییر یوزر به مشکل بر بخورد