اچ‌تی‌ام‌ال شبکه پایه

برای ساخت یک لایه دو ستونه ساده، از کلاس .row و اعداد مناسب برای ستون‌ها .span* استفاده می‌کنیم. از آن‌جایی که شما از شبکهٔ ۱۲ستونه استفاده می‌کنید، توجه کنید که مجموع اعداد ستون‌ها باید ۱۲ باشد.

div

در این مثال، ما .span4 و .span8 را داریم که مجموع آن‌ها ۱۲ ستون است و یک ردیف کامل را برای ما می‌سازد.