ایجاد Restore Point (نقطه‌ی بازگشت) در زمان دلخواه :

در هر زمانی که فکر می‌کنید ویندوز در بهترین حالت خود – یا حالت دلخواه شما – قرار دارد ، می‌توانید از آن یک نقطه‌ی بازگشت (Restore Point) ایجاد کرده و ذخیره نمایید تا در صورت نیاز ویندوز را به آن حالت برگردانید. برای این کار کافیست در هنگام اجرای System Restore گزینه‌ی Create a restore point را علامت‌دار کرده و Next را بزنید؛ حال در کادر Restore point description توضیحی کوتاه یا نامی دلخواه ، برای نقطه‌ی بازگشتی که می‌خواهید بسازید ، بنویسید و بر روی گزینه‌ی Create کلیک کنید تا نقطه‌ی بازگشت (Restore Point) مورد نظرتان – مطابق تنظیمات ویندوز در آن لحظه – ساخته شده و به عنوان یکی از نقاط بازگشت آن روز – با نامی که برایش تعریف کرده‌اید – ذخیره گردد.