انواع Routing مختلف عبارتند از:

۱٫RIP(Routing Information Protocol)
۲٫IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)
۳٫EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
۴٫OSPF(Open Shortest Path First)
Route Convergence زمانی است که توسط روتر برای به روز در آوردن تغییرات در تمامی روترها گرفته میشود
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از:
IP,IPX,APPLETALK