انواع کنترل های Button در ASP.Net :

ASP.Net شامل ۳ نوع کنترل دکمه فرمان Button می باشد که هر کدام دارای ظاهر و عملکرد متفاوتی با یکدیگر هستند :

link

مهمترین نمونه استفاده از کنترل دکمه فرمان Button ، قرار دادن آن در فرم های ورود اطلاعات است که کاربر می تواند پس از وارد نمودن کلیه اطلاعات لازم ، برای ارسال آنها به سرور ، روی دکمه فرمان کلیک نماید . در این حالت در اصطلاح می گویند صفحه Submit شده است .