انواع پورت

موازی ( Parallel ) :
این نوع اتصال عموماً برای چاپگرها به کار می رود.

– سریال ( Seriall) :
این نوع پورت های جهت اتصال دستگاه هایی مانند مودم خارج یه کار می رود.

– پورت Universal Serial BUS ) USB )
این نوع اتصال نیز برای اتصال دستگاههای مانند اسکنر و یا دوربین های دیجیتالی و یا وب ا ستفاده می شود.