‫۱
.یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین این ساختمان های داده رشته های کاراکتری می باشند که در‬ واقع یک زنجیره )‪ (Sequence‬از بایت ها می باشند که درکار با ورودی ها، خروجی ها و‬ ارتباطات گوناگون نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا یکی از راههای محدود فهم انسان از دنیای‬ کامپیوتر ارتباط متنی با این جهان می باشد.

‫۲٫دیگر ساختمان داده ای مهم در این زبان لیست ها (آرایه ها) هستند. در واقع این نوع داده یک‬ ‫نوع بسیار پیشرفته از آرایه های زبانهای سطح پایین است که علاوه بر خاصیت اندیس پذیری ،‬ خاصیت تغییر اندازه و نگهداری انواع داده را بطور هم زمان دارا می باشد.‬

‫۳٫چند تایی های مرتب (‪(Tuple‬در پایتون نوعی از داده با شباهت هایی به لیست می باشد که در‬ بخش مربوطه به تفاوت ها و شباهت های این دو نوع خواهیم پرداخت.‬

‫۴٫ یک نوع دیگر داده در پایتون چرخنده(‪(Iterator‬است که به عنوان یک فریم یا واحد چرخنده در‬ طول لیست ها ، چند تایی ها و رشته ها محسوب می شود.‬