با استفاده از بخش Redirection در دایرکت ادمین می توانید دامنه خود را به سایت  دیگری منتقل کنید

Local URL Path : در قسمت Local URL Path آدرس قسمتی از هاست را وارد نمائید که می خواهید کاربر با ورود به این قسمت به آدرس دیگری منتقل شود.

Destination URL : در این قسمت آدرس مقصدی را که می خواهید کاربر با ورود به آدرس Local URL Path به آن منتقل شود را وارد نمائید

در این مثال کاربر با ورود به پوشه directadmin به آدرس www.directadmin.com منتقل می شود.