Scan Mail: با انتخاب این گزینه ClamAV تنها به جست و جوی ویروس در دایرکتوری میل هاست شما خواهد پرداخت.
Scan Entire Home Directory: این گزینه تمامی فایل ها و میل های شما و به طور کلی هر انچه در هاست موجود است را اسکن خواهد نمود.
Scan Public Web Space :با انتخاب این گزینه ویروس اسکنر به جست و جوی ویروس در public_html هاست شما خواهد پرداخت.
Scan Public FTP Space: این گزینه اسکن را در دایرکتوری public_ftp هاست به اجرا در خواهد اورد.