با استفاده از help desk ارتباط با مشتریان از طریق تماس تلفنی و ایمیل که در اکثر موارد قابلیت پیگیری و آرشیو شدن به صورت کامل وجود ندارد و یا باعث سردرگمی بین درخواست های مختلف بدون وجود زمانبندی و مکتوب بودن خواهد شد نیاز نیست. این موضوع باعث کاهش تماس های بی مورد با شرکت و افزایش رضایت مندی پرسنل و مشتریان کم حوصله می گردد. هلپ دسک می تواند یک منبع عظیم اطلاعات در خصوص خدمات و محصولات شرکت باشد که با مراجعه به این منبع اطلاعات بسیاری از مشکلات در مرحله اول ارتباط با نرم افزار برطرف خواهد شد بعضی از امکانات help desk ها به شرح ذیل می باشد :

Ticket

News

Chat
Knowledge Base

Help