HTML5 : قاتل فلش ؟ یا دوست دریم ویور؟

در بسیاری از سایت ها از زبان نشانه گذاری اچتـمل ۵ بعنوان قاتل فلش نام برده اند. زیرا براحتی میتوان با این زبان نشانه گذاری، انیمیشن های جذابی را تولید کرد و گویا دیگر نیازی به فلش نخواهد بود! حال اینکه برنامه ی Dreamweaver که یکی از محصولات ادوبی است با تمام قدرت تصمیم به پشتیبانی اچتمل ۵ گرفته است. گویا ادوبی HTML5 را بیشتر یک فرصت می بیند تا یک تهدید.

 

ایجاد انیمیشن در اچتمل ۵:  ادوبی امکان ایجاد انیمیشن های جذابی را با استفاده از ترکیب برنامه ی Illustrator و DreamWeaver فراهم کرده است و برای اینکار از استاندارد فرمت تصاویر برداری خودش با نام FXG (flash xml graphic) ، امکانات اچتمل ۵ و جاوا اسکریپت بعنوان رندرکننده ی تصاویر بهره میگیرد. FXG استانداردی برای تبادل داده های گرافیکی با فرمت XML بین برنامه های ادوبی است.

وجود اچتمل ۵ در دریم ویور با توجه به اینکه دریم ویور یک ادیتور HTML است امری عادی است. اما اینکه ادوبی امکانات جدیدی را بر پایه ی HTML5 برای انیمیشن سازی فراهم کرده، نشان میدهد که ادوبی در فکر یکپارچه سازی اچتمل ۵ در ابزارهای طراحی وب این شرکت و استفاده ی حداکثر از این تکنولوژی جدید است.