یقینا می توان گفت که تمامی افراد حتی کسانی که به زبان انگلیسی مسلط نیستند یا حتی کاربر کامپیوتر و اینترنت نیستد مفهوم و معنی کلمه stop را می دانند.ما در زبان برنامه نویسی جی کوئری هم با این کلمه زیاد سرو کار داریم.به این معنی که در این زبان برنامه نویسی یک افکت وجود درا به نام افکت stop() که موضوع این آموزش است و بنا بر این است که درباره این افکت در ایم مقاله به طور کامل توضیح دهم.

به کار بردن افکت stop باعث توقف انجام یک عمل یا انیمیشن برای عنصر مورد نظر می شود . برای مثال فرض کنید که یک تگ Div دارید که می خواهید ارتفاع آن را از ۱۰۰ به ۵۰۰ پیکسل افزایش دهید . انجام این کار چند ثانیه طول می کشد . می توانید دکمه فرمانی قرار دهید تا با اجرای افکت stop انجام انیمیشن فوق را برای تگ Div ، مثلا در وسط فرایند متوقف سازد .

شکل کلی استفاده از این افکت بصورت زیر است :

;( selector ).stop( stopAll , goToEnd )$

selector : selector تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اجرای یک افکت بر روی آن با متد ( ) stop متوقف شود .

stopAll : این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند . مقدار پیش فرض آن false است ولی اگر روی true تنظیم شود، در هنگام اجرای افکت stop ، کلیه انیمیشن های مرتبط با این افکت را به صورت یکباره متوقف می سازد .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
goToEnd : این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند . مقدار پیش فرض آن false است ولی اگر روی true تنظیم شود ، در هنگام اجرای افکت stop ،انیمیشن های مرتبط با آن را به یکباره متوقف کرده و به مرحله آخر می رساند .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

مثال زیر کاربرد افکت stop را نشان میدهد:

}()stop”).click(function#”)$
;()div”).stop”)$
;({