یکی دیگر از موضوعات قابل بحث در زبان برنامه نویسی جی کوئری افکت ها هستند که این موضوع هم خود بسیار گسترده است. ما در این سایت درباره  انواع افکت های این زبان به طور کامل و مفصل به همراه مثال هایی برای قابل فهم تر بودن هر مورد,صحبت کرده ایم. حال به یک افکت دیگر رسیده ایم افکت ( ) fadeIn در jQuery که اگر ادامه مطلب را با دقت بخوانید این افکت را هم به طور کامل یاد خواهید گرفت.

در این بخش از آموزش JQuery ، افکت fadeIn را شرح میدهیم.

افکت fadeIn باعث می شود تا عنصر مورد اثر آن به تدریج از حالت مخفی به حالت نمایان در بیاید . افکت fadeIn در یک افکت تصویری با زیاد کردن نور عنصر به تدریج باعث نمایان شدن آن می شود .
بدیهی است این افکت بر روی عناصری قابل اجراست که در ابتدا مخفی باشند . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

 (  selector ” ).fadeIn ( speed , callback “)$

selector :selector عنصری است که این افکت باعث نمایان شدن آن می شود .
speed : این پارامتر اختیاری بوده و مقدار پیش فرض آن صفر است .
این پارامتر سرعت نمایان شدن عنصر توسط افکت را تعین می کند .
این پارامتر به دو صورت قابل مقداردهی می باشد .
تعیین به وسیله زمان بر حسب میلی ثانیه : در این حالت مدت زمانی که می خواهید در آن عنصر به تدریج نمایان شود را نعیین می کنید . مثلا ۱۰۰ ms .
تعیین بر اساس ۳ حالت کلی زیر : در این حالت با انتخاب یکی از ۳ مقدار زیر سرعت نمایان شدن را آرام ، معمولی و یا سریع انتخاب می نمایید .
“slow”
“normal”
“fast”

callback :توسط این پارامتر می توان نام یک تابع را تعیین کنید تا پس از پایان پافتن اجرای افکت و نمایان شدن عنصر مورد نظر ، آن تابع اجرا شود .
به کار بردن این پارامتر اختیاری است .

مثال زیر کاربرد افکت fadeIn را نشان میدهد .

$(“button”).click(function”)
;()div1″).fadeIn#”)$
;(“div2”).fadeIn(“slow#”)$
;(div3″).fadeIn(3000  #”)$
;({

با کلیک روی هر button عمل fadein شدن بر روی تگ هایی که ای دی انها div1,div2,dive3 است با سرعت های متفاوت انجام می شود