آموزش افزودن افکت Polkadots به متن

tem

. در این آموزش ما نیاز به یک پس زمینه تیره داریم . بنابراین پس زمینه خود را با رنگ #۱۳۱۳۱۳ پر کنید . سپس متن خود را با رنگ #۲۶۹۵c4 ایجاد کنید . فونت استفاده شده Knuckle Down می باشد .

note

مقدار Fill لایه متن را به ۰% کاهش دهید .

nop

از لایه متن یک نسخه دیگر ایجاد کنید .

uuy

. روی لایه متن اصلی دو بار کلیک کنید و افکت Outer Glow را به آن اضافه کنید و تنظیمات زیر را اعمال کنید

styl

این کار اولین لایه درخشندگی را به متن شما اضافه خواهد کرد .

why

حالا روی لایه متن کپی دو بار کلیک کنید و استایل های Outer Glow و Inner Glow را به آن اضافه کنید .

cc

newo

حالا لایه دیگری از درخشندگی به متن اضافه شده است

fre

. پنل براش را باز کنید (Window -> Brush) . یک براش گرد کوچک انتخاب کنید و تغییرات زیر را اعمال کنید .

filp

hi

ii

در این قسمت پترن polkadots را انتخاب کنید

aq

۴٫ روی لایه متن کلیک راست کنید و Create Work Path را بزنید .

ll

رنگ Foreground را روی #۲۶۹۵c4 بگذارید سپس ابزار Direct Selection را انتخاب کنید .
یک لایه جدید بین دو لایه متن بسازید و آن را “Polka Dots” بنامید .

dots

روی Work Path کلیک راست کنید و Stroke Path را انتخاب کنید .

pth

براش را از منوی بازشو انتخاب کنید و تیک Simulate Pressure را بردارید .

iioo

با این کار دور متن با براش پوشیده می شود .

fd

بر روی آیکون لایه متن Ctrl و کلیک را بزنید تا آن را به حالت انتخاب درآورید . مطمئن شوید که لایه “Polka Dots” در حالت انتخاب است . سپس Delete را زده تا قسمت های داخلی Stroke را پاک کنید .

de

ه Select -> Deselect بروید و یا Ctrl + D را بزنید تا متن را از حالت انتخاب درآورید.

fdd

روی لایه “Polka Dots” دو بار کلیک کنید و افکت Inner Glow را به آن اضافه کنید و تنظیمات زیر را اعمال کنید .

hhg

این کار درخشندگی بسیار زیبایی به نقاط خواهد داد .

nuy

. رنگ پس زمینه و پیش زمینه را به سیاه و سفید برگردانید . و یک لایه جدید در بالای تمام لایه ها بسازید و آن را “Clouds” بنامید .

pol

به Filter -> Render -> Clouds بروید .

jjj

Blend Mode لایه ابر را روی Overlay بگذارید.

ccc

. این مراحل دلبخواهی هستند . ما می خواهیم تعدادی براش blurry sparkles به دور متن اضافه کنیم تا به متن جلوه زیبا تری اضافه کنیم .
از قسمت پنل براش ، براش Star 26 pixels را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را اعمال کنید .

mmmm

llll

ck

llo

یک لایه جدید زیر لایه “Clouds” بسازید و آن را “Sparkles” بنامید . رنگ پیش زمینه را روی #۰۶۶۹b2 و پس زمینه را روی #۰۰f4fd بگذارید .

 

vc

شروع به کشیدن چند براش sparkles به دور متن کنید .

poi

از لایه “Sparkles” یک نسخه دیگر ایجاد کنید و Blend Mode لایه جدید را روی Linear Light بگذارید

poly

لایه “Sparkles” را انتخاب کنید ، سپس به مسیر Filter -> Blur -> Gaussian Blur بروید و مقدار Raduis را روی ۳ بگذارید .

kjh

 

افکت Blur درخشندگی زیبایی به براش sparkles خواهد داد .

lj

gy