افزایش امنیت سیستم سایت ساز

توجه : انجام دادن این موارد اجباری نیست . اما در هر سیستمی امکان نفوذ وجود دارد . موارد زیر برای افزایش هرچه بیشتر امنیت و جلوگیری از نفوذ هایی هست که بر اثر اشتباهات مدیریت یا ضعف مدیریت هاست توسط شما ممکن است ایجاد شود.

۱-به تمام نکات امنیتی عمومی توجه کنید و در صورت امکان اجرا کنید.

۲-تغییر نام پوشه مدیریت

نام پوشه مدیریت سایت ساز در حالت پیش فرض admin می باشد که شما بهتر است نام این پوشه را تغییر دهید , این کار به راحتی قابل انجام است.

توسط نرم افزار FTP یا File Manager سیستم مدیریت هاست وارد پوشه ای که سیستم سایت ساز نصب شده است شوید تا لیست فایل های سیستم را مشاهده کنید.

اکنون نامه پوشه admin را تغییر دهید به عنوان مثال نام پوشه را Admin_My_Website قرار دهید.

سپس فایل e107_config.php را باز کنید و عبارت زیر را جستجو کنید :

۱٫

$ADMIN_DIRECTORY= ‘admin/’;

و عبارت admin را با نام جدیدی که برای پوشه مدیریت قرار دادید جایگزین کنید

( در این مثال Admin_My_Website ) که عبارت به این صورت خواهد شد :

۱٫

$ADMIN_DIRECTORY= ‘Admin_My_Website/’;

فایل e107_config.php را ذخیره و آپلود کنید.

۲-قرار دادن کلمه عبور برای پوشه مدیریت سیستم

قرار دادن کلمه عبور برای پوشه مدیریت و محیط مدیریت سیستم می توانید به راحتی از نفوذ بسیاری از حملات و ورود های غیر مجاز حتی در صورت افشا شدن کلمع عبور مدیریت شما چلوگیری کند توصیه می شود این مورد را حتماً انجام دهید.