افزایش امنیت بر روی IOS File و Startup-Config

اگر شما هم شبکه کار هستید حتما با روتر ها آشنا هستید

بعد از این مقاله شما توانایی های زیر را بدست خواهید آورد :
۱) مشاهده محتویات فایل Startup-Config موجود در حافظه Nvram سیسکو
۲) افزایش امنیت بر روی فایل IOS روتر سیسکو
۳) مشاهده فایل های موجود در حافظه فلش روتر سیسکو
۴) افزایش امنیت فایل Startup-Config روترها

Ios چیست ؟
این لغت برگرفته از عبارت Internetworking Operating System می باشد ویک سیستم عامل با محیط متنی که مخصوص تجهیزات سیسکو می باشد پس در صورتی که ما قصد تغییرات و یا به اصطلاح کانفیگ روترها و سوییچ های سیسکو را داشته باشم باید به صورت کتنی این دستورات را در محیط IOS که در نرم افزار هایی همچون packet tracer به محیط CLI معروف است وارد کنیم

در واقع IOS ها سیستم عامل های روتر ها و سوییچ های سیسکو هستند که در حافظه فلش ذخیره می شوند و شبیه به یک سیستم عامل مانند ویندوز که بر روی pc عمل می کند بر روی روتر ها وسوییچ ها وسایر تجهیزات سیسکو عمل خواهند کرد
startup – config فایل پیکربندی همیشگی روتر است که در حافظه nvram ذخیره می شود