اعداد اعشاری تصادفی بین صفر و یک :

:: خوب ، بریم سر اصل مطلب . در javascript برای تولید اعداد random از متد ()Math.random استفاده میشه . متد ()Math.random یک عدد اعشاری بین ۰ و ۱ رو تولید میکنه . به طور مثال اگر شما کد زیر رو درون تگ body در صفحه ی وب قرار بدید یک عدد اعشاری بین ۰ و ۱ ، با بیش از ده رقم اعشار براتون چاپ میشه .

ooi

خروجی این کد (یک عدد تصادفی اعشاری بین ۰ و ۱) :  (با رفرش صفحه عددی جدید می بینید)

hhg