اعتبارسنجی Certificate ها در HTTPS Inspection در TMG
یکی از مهمترین قابلیت هایی که در سرویس HTTPS Inspection در TMG وجود دارد Certificate Validation یا اعتبار سنجی Certificate ها می باشد. زمانیکه HTTPS Inspection فعال می شود فایروال TMG اعتبار Certificate موجود در وب سایت مقصد را بررسی می کند ، با اینکار TMG این قابلیت را دارد که در صورتیکه Certificate یک وب سایت منقضی شده باشد یا فاقد اعتبار باشد ارتباط با این وب سایت را Block کند ، یا حتی می تواند لیست Certificate های باطل شده یا Revocation List را نیز برای انجام بررسی های بیشتر بررسی کند. با این امکان امنیتی شما می توانید مطمئن باشید که کاربران شما به وب سایت های نامعتبر و ناامن از جمله صفحات Fake ای که هکرها ایجاد می کنند و به جای صفحات اصلی وب سایت با پروتکل SSL جا می زنند دسترسی پیدا نمی کنند.

oiu