اطلاعات وب سایت بصورت خلاصه

وقتی صحبت از وب سایت کپی می شود، سادگی و کوتاهی مطالب بهترین روش می باشد. اطلاعات وب سایت را به صورت کوتاه ارائه کرده و خلاصه ای از پاراگرافها را برای آسانی خواندن ارائه کنید. معمولاً مردم در اینترنت توجه کمی به مطالب می کنند، هیچ کس موفق به خواندن مقالات طولانی متشکل از هزاران کلمه نشده و وقت صرف مطالب مشروح نمی کنند.

افراد معمولاً تمایل به اسکن مطالب و مقالات نسبت به خواندن آن دارند. آنها فقط مقالاتی را از ابتدا تا انتها می خوانند که سبک و محتوای آن خیلی خوب بوده و حتی اگر مطالب آن کمکی به آنها نکند تمامی آن را خواهد خواند.

باعث افزایش بازدیدکننده از وب سایت شما میشود.